Trafik Ehliyet Sınav Soruları – 24 Ağustos 2013

74
Tebrikler - Trafik Ehliyet Sınav Soruları - 24 Ağustos 2013 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
A
Asabi
B
Saygılı
C
Hoş görülü
D
Bencil olmayan
Soru 2
Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıda­ki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
A
Sağlık Bakanlığı
B
İçişleri Bakanlığı
C
Kültür ve Turizm Bakanlığı
D
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Soru 3
Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
A
Geçiş yolu
B
Geçiş hakkı
C
Geçiş kolaylığı
D
Geçiş üstünlüğü
Soru 4
Araçların emniyetle seyrine devam edebil­mesi için vites küçültmeyi gerektiren uzun­luk veya açıdaki yol eğimine ne denir?
A
Viraj
B
Gabari
C
Platform
D
Tehlikeli eğim
Soru 5
Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?
A
Otobüs
B
Otomobil
C
Kamyon
D
Kamyonet
Soru 6

I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak

II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak

III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangileri­ni yapmak yasaktır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 7

Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun ka­panacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?

A
B
C
D
Soru 8
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmadan dikkatli geçmeli
B
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
C
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
D
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
Soru 9

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Yolu kontrol etmesi
B
Aracını yavaşlatması
C
Takip mesafesini azaltması
D
O bölgeden dikkatli geçm
Soru 10

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A
Okul geçidine
B
Yürüyüş yoluna
C
Gençlik kampına
D
Alt veya üst geçitlere
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli de­vamlı viraj trafik işaretidir?

A
B
C
D
Soru 12

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

A
70 metreden sonra yolun daralacağını
B
70 metreden sonra park alanı olduğunu
C
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
D
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

A
B
C
D
Soru 14

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 15
Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Sadece para cezası verilir.
B
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
C
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kul­lanmasına izin verilir.
D
İdari para cezasının yanısıra sürücü bel­gesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
Soru 16

Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

A
Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı
B
Diğer şeride geçilemeyeceği
C
Öndeki aracın geçilebileceği
D
İki yönlü kara yolu olduğu
Soru 17

Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?

A
1
B
2
C
3
D
1 VE 3
Soru 18

Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışın­daki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?

A
B
C
D
Soru 19
Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafe­den izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A
Çok dikkatli olduğu
B
Çok tecrübeli olduğu
C
Trafik kuralına uymadığı
D
Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği
Soru 20
Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisi­ni yapması yanlıştır?
A
Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması
B
Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
C
Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
D
Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması
Soru 21

Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?

1- Hızın azaltılması

2- Dönüş işaretinin verilmesi

3- Dar bir kavisle dönülmesi

4- Sağ şeride girilmesi

A
1 - 2 - 3 - 4
B
1 - 4 - 2 - 3
C
2 - 4 - 1 - 3
D
4 - 2 - 1 - 3
Soru 22

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğru­dur?

A
2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
B
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
C
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçme­sini beklemesi
D
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
Soru 23

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A
U dönüşü yapmalı
B
1 numaralı araca yol vermeli
C
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
D
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
Soru 24

Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti ya­pan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

 

 

A
5
B
10
C
15
D
20
Soru 25
Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
A
Sis ışıklarını
B
Acil uyarı ışıklarını
C
Uzağı gösteren ışıkları
D
Yakını gösteren ışıkları
Soru 26
Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması yasaktır?
A
Gabarinin aşılması
B
Araç dengesinin korunması
C
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
D
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
Soru 27

I- Alkol veya madde bağımlılığı

II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik

III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 28
Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
B
Koltuk ferdi kaza sigortası
C
Kasko sigortası
D
Aracın bakımı
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?
A
Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması
B
Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğu­nun tespit edilmesi
C
Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi
D
Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması
Soru 30

I- Korkutmak veya şaşırtmak

II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek

III- Keyfi davranışlarda bulunmak sure­tiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek

Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 31
Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Batı
B
Doğu
C
Güney
D
Kuzey
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
31 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
31Son
Geri dön
74
Yorum Listesi
Son Yorumlar
  • samet mert
    sürekli deneme sınavları yayınlayın lütfen ehliyet sınavında başarıya ulaşabileceğiz bu sayede. ayrıca...
  • Melek S
    2020 yılında çıkmış sorular orta düzeyde çok da zor değilmiş keşke zamanında...
  • Burak Cansız
    Çıkmış sorular gerçekten güzel teşekkürler. soruları hep doğru yaptım inşallah yakında sınav...