Ehliyet Sınavı 8 Aralık 2013

70
Tebrikler - Ehliyet Sınavı 8 Aralık 2013 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmeli
II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmeli
III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermeli

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

A
Akciğer
B
Mide
C
Karaciğer
D
Beyin
Soru 3
Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?

A
10 - 20
B
40 - 50
C
60 - 100
D
100 - 120
Soru 4
Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?

A
Burun kanaması olan
B
Bulantı ve kusması olan
C
Solunum yolu tıkalı olan
D
Boyun omurunda zedelenme olan
Soru 5
Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?

A
Sırtüstü, sert bir zemine
B
Yüzüstü, sert bir zemine
C
Sırtüstü, yumuşak bir zemine
D
Yüzüstü, yumuşak bir zemine
Soru 6
Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?

A
Burun
B
Atardamar
C
Kılcal damar
D
Toplardamar
Soru 7
Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.

Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

A
Toplardamar kanamaları
B
Bacak bölgesi kanamaları
C
Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar
D
Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar
Soru 8
Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şok
B
Tıkanma
C
Kalp durması
D
Soluk durması
Soru 9
Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

 

A
Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması
B
Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
C
Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
D
Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

A
Saç dökülmesi
B
Bedensel aktivitede artma
C
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
D
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
Soru 11
Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?

A
Kapalı kırıkların açık kırık hâline gelmesini sağlamak
B
Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek
C
Kırığın her yöne hareket etmesini sağlamak
D
Yeni kırıkların oluşmasını engellemek
Soru 12
Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?

A
B
C
D
Soru 13
Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?

A
Kafatası eklemlerinde
B
Hareketli eklem yerlerinde
C
Diz ile kalça arasındaki kemikte
D
Dirsek ile omuz arasındaki kemikte
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
B
Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması
C
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
D
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
Soru 15
Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A
Solunum ve nabız kontrolü
B
Sıkan giysilerin gevşetilmesi
C
Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
D
Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?

A
Bulantı ve kusması olan
B
Kalça kemiğinde kırık olan
C
Omurilik zedelenmesi olan
D
Göğüs kemiğinde kırık olan
Soru 17
İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?

A
Adli tıp
B
Kazazede
C
İlk yardımcı
D
Trafik psikolojisi
Soru 18
Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları
B
Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri
C
Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri
D
Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri
Soru 19
Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?

A
Emniyet Genel Müdürlüğü
B
Karayolları Genel Müdürlüğü
C
Trafik Kazalarını Önleme Derneği
D
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Soru 20
Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?

A
Erişme
B
Ulaşım
C
Trafik
D
Taşıma
Soru 21
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

A
Dur işareti
B
Dönüş işareti
C
Yavaşlatma işareti
D
Hızlandırma işareti
Soru 22
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.


Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Düz gidilebileceğini
B
Sadece sağa dönülebileceğini
C
Sadece sola dönülebileceğini
D
Yolun tüm yönlere açık olduğunu
Soru 23
Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Yol yüzeyi arızalıdır.
B
Yolda tümsek vardır.
C
Yoldan yavaş geçilmesi gerekir.
D
Yolda yapım çalışması vardır.
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

A
B
C
D
Soru 25
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
Kaygan yola yaklaşıldığını
B
Sağa dönmenin yasaklandığını
C
Sağa tehlikeli viraja yaklaşıldığını
D
Sağ taraftan tek yönlü yola girileceğini
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?

A
B
C
D
Soru 27
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A
B
C
D
Soru 28
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 29
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola almaları mecburidir?

A
20
B
25
C
35
D
45
Soru 30
Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?

A
Viraja sert girmesi
B
Takip mesafesini artırması
C
Takip mesafesini azaltması
D
Ani fren yaparak durmaya çalışması
Soru 31
Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A
90 
B
100
C
110
D
120
Soru 32
Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Takip mesafesi hızın metre cinsinden en az yarısı kadardır.
B
Hız ile takip mesafesi arasında bir ilişki kurulamaz.
C
Hız arttıkça takip mesafesi sabit kalır.
D
Hız arttıkça takip mesafesi azalır.
Soru 33
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A
3 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı
B
2 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı
C
1 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı
D
2 ve 3 numaralı araçların normal hızın altında seyrettiği
Soru 34
Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 35
Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

A
Traktör
B
Yaya
C
Otomobil
D
Motosiklet
Soru 36
Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

A
Ambulans
B
Polis aracı
C
İş makinesi
D
İtfaiye aracı
Soru 37
Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A
Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı
B
Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli
C
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı
D
Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı
Soru 38
Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?

A
Önünde
B
Arkasında
C
Yol tarafındaki yanında
D
Ön ve arkasına 50 metre mesafede
Soru 39
Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A
Park ışıklarının
B
Acil uyarı ışıklarının
C
Uzağı gösteren ışıkların
D
Yakını gösteren ışıkların
Soru 40
Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

A
Trafikteki görevli sayısı
B
Şehir içindeki trafik kazaları
C
Trafik kazalarındaki ölüm oranı
D
Şehirler arasındaki trafik kazaları
Soru 41
• Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A
Mola verilmeli
B
Yola devam edilmeli
C
Gözler ovuşturulmalı
D
Baş dik tutmaya çalışılmalı
Soru 42
Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?

A
Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.
B
Sadece sağlık personeli olanların müdahale etme mecburiyeti vardır.
C
Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.
D
Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür.
Soru 43
Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
İdari para cezası
B
Ağır hapis cezası
C
Aracı en sağ şeritten sürme cezası
D
Sürücü belgesi almaktan men cezası
Soru 44
Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 45
Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

A
Arka bagajda
B
Torpido gözünde
C
Arka camın önünde
D
Sürücünün hemen yanında
Soru 46
B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

A
A2
B
E
C
F
D
G
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

A
Trafik yoğunluğunun azalması
B
Trafik yoğunluğunun artması
C
Gürültü kirliliğinin önlenmesi
D
Yakıt tüketiminin azalması
Soru 48
Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?

A
Uşak
B
Sivas
C
Konya
D
Trabzon
Soru 49
Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?

A
Kavrama
B
Karoseri
C
Manifold
D
Süspansiyon
Soru 50
Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini pistonbiyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?

A
Marş motoru
B
Elektrik motoru
C
İçten yanmalı motor
D
Dıştan yanmalı motor
Soru 51
Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

A
Radyonun açılması
B
Koltuğun ayarlanması
C
Aynaların ayarlanması
D
Emniyet kemerinin takılması
Soru 52
Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?

A
B
C
D
Soru 53
Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

A
Rölantide
B
Yüksek devirde
C
Zengin karışımla
D
Düzensiz, tekleyerek
Soru 54
Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?

A
Motor yağı
B
Antifriz
C
Fren hidroliği
D
Akü elektroliti
Soru 55
Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

A
Günde bir
B
Haftada bir
C
Altı ayda bir
D
Araca binileceği zaman
Soru 56
Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

A
Sis lambaları
B
Park lambaları
C
Fren lambaları
D
İç aydınlatma lambaları
Soru 57
Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?

A
Asit
B
Alkol
C
Antifriz
D
Saf su
Soru 58
Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.

A
Her türlü iklim şartlarında
B
Sadece sıcak yaz aylarında
C
Sadece zorlu kış koşullarında
D
Donma gerçekleştikten sonra
Soru 59
Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?

A
B
C
D
Soru 60
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?

A
Yağ filtresi
B
Hava filtresi
C
Yakıt filtresi
D
Polen filtresi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
Son
Geri dön
70
Yorum Listesi
Son Yorumlar
  • samet mert
    sürekli deneme sınavları yayınlayın lütfen ehliyet sınavında başarıya ulaşabileceğiz bu sayede. ayrıca...
  • Melek S
    2020 yılında çıkmış sorular orta düzeyde çok da zor değilmiş keşke zamanında...
  • Burak Cansız
    Çıkmış sorular gerçekten güzel teşekkürler. soruları hep doğru yaptım inşallah yakında sınav...