Ehliyet Sınavı 24 Ağustos 2013

66
Tebrikler - Ehliyet Sınavı 24 Ağustos 2013 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I- İyileşmeyi kolaylaştırmak
II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek
III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 2
Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?

A
İyi bir sürücü olmak
B
Trafik görevlisi olmak
C
Sağlık personeli olmak
D
Sakin ve tedbirli olmak
Soru 3
İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?

A
Sinir sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Solunum sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?

A
Çenenin kasılması
B
Vücudun kasılması
C
Dilin geriye kaçması
D
Baş-çene pozisyonu verilmesi
Soru 5
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması "BakDinle-Hisset" yönteminde hangisinin bir göstergesidir?

A
Bak
B
Dinle
C
Hisset
D
Dinle - Hisset
Soru 6
Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?

A
Tıbbi yardım istenmesi
B
Yaralının hemen araçtan çıkarılması
C
Yaralının hemen hastaneye taşınması
D
Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
Soru 7
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
B
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
C
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
D
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
Soru 8
Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

A
Kalbi duran
B
Kalbi düzensiz çalışan
C
Solunum sayısı azalan
D
Solunumu düzensiz olan
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

A
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
B
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
C
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
D
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması
Soru 10
El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

A
Sıcak su ile yıkanması
B
Kanayan yere merhem sürülmesi
C
Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması
D
Kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
Soru 11
Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

A
Sindirime yardımcı olmak
B
Vücut sıcaklığını düşürmek
C
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
D
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?

A
Bayılma
B
Beyin kanaması
C
Yüzün kızarması
D
Aşırı dozda alkol alımı
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
B
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
C
Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
D
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
Soru 14
• Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

A
Baş
B
Karın
C
Göğüs
D
Omurga
Soru 15
Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Üzerine bastırılarak yürütülür.
B
Oturtularak atelle tespit edilir.
C
Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.
D
Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.
Soru 16
Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?

A
Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
B
Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
C
Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
D
Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

A
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
B
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
C
Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
D
Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
Soru 18
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?

A
Asabi
B
Saygılı
C
Hoş görülü
D
Bencil olmayan
Soru 19
Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?

A
Sağlık Bakanlığı
B
İçişleri Bakanlığı
C
Kültür ve Turizm Bakanlığı
D
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Soru 20
Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

A
Geçiş yolu
B
Geçiş hakkı
C
Geçiş kolaylığı
D
Geçiş üstünlüğü
Soru 21
Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?

A
Viraj
B
Gabari
C
Platform
D
Tehlikeli eğim
Soru 22
Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?

A
Otobüs
B
Otomobil
C
Kamyon
D
Kamyonet
Soru 23
I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 24
Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?

A
B
C
D
Soru 25
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

A
Durmadan dikkatli geçmeli
B
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
C
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
D
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
Soru 26
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Yolu kontrol etmesi
B
Aracını yavaşlatması
C
Takip mesafesini azaltması
D
O bölgeden dikkatli geçmesi
Soru 27
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A
Okul geçidine
B
Yürüyüş yoluna
C
Gençlik kampına
D
Alt veya üst geçitlere
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?

A
B
C
D
Soru 29
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

A
70 metreden sonra yolun daralacağını
B
70 metreden sonra park alanı olduğunu
C
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
D
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

A
B
C
D
Soru 31
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 32
Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A
Sadece para cezası verilir.
B
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
C
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.
D
İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
Soru 33
Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A
Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı
B
Diğer şeride geçilemeyeceği
C
Öndeki aracın geçilebileceği
D
İki yönlü kara yolu olduğu
Soru 34
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?

A
B
C
D
1 ve 3
Soru 35
Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?

A
B
C
D
Soru 36
Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A
Çok dikkatli olduğu
B
Çok tecrübeli olduğu
C
Trafik kuralına uymadığı
D
Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği
Soru 37
Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması
B
Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
C
Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
D
Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması
Soru 38
Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?

1- Hızın azaltılması
2- Dönüş işaretinin verilmesi
3- Dar bir kavisle dönülmesi
4- Sağ şeride girilmesi

A
1 - 2 - 3 - 4 
B
1 - 4 - 2 - 3
C
2 - 4 - 1 - 3
D
4 - 2 - 1 - 3
Soru 39
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
B
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
C
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
D
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
Soru 40
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A
U dönüşü yapmalı
B
1 numaralı araca yol vermeli
C
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
D
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
Soru 41
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

A
5
B
10
C
15
D
20
Soru 42
Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

A
Sis ışıklarını
B
Acil uyarı ışıklarını
C
Uzağı gösteren ışıkları
D
Yakını gösteren ışıkları
Soru 43
Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A
Gabarinin aşılması
B
Araç dengesinin korunması
C
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
D
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
Soru 44
I- Alkol veya madde bağımlılığı
II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 45
Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

A
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
B
Koltuk ferdi kaza sigortası
C
Kasko sigortası
D
Aracın bakımı
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

A
Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması
B
Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi
C
Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi
D
Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması
Soru 47
I- Korkutmak veya şaşırtmak
II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek
III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek

Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 48
Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

A
Batı
B
Doğu
C
Güney
D
Kuzey
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?

A
El freni
B
Motor freni
C
Egzoz freni
D
Kompresyon freni
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?

A
Alaşımlı jant
B
Hava yastığı
C
Açılabilir tavan
D
Elektrikli koltuk
Soru 51
Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

A
Emme zamanı
B
Sıkıştırma zamanı
C
Ateşleme zamanı
D
Egzoz zamanı
Soru 52
Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?

A
Kilometre saati
B
Kontak anahtarı
C
Hava yastığı ikaz ışığı
D
El freni çekili ikaz ışığı
Soru 53
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

A
Motor rölanti devrinin yüksek olması
B
Yağlama sisteminin görev yapamaması
C
Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması
D
Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi
Soru 54
Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?

A
Yağ seviyesi kontrolü
B
Hava filtresi kontrolü
C
Yağ kaçağı kontrolü
D
Yağ rengi kontrolü
Soru 55
Araçta, belirli bir kilometre veya kullanım sonunda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

A
Farların
B
Jantların
C
Aynaların
D
Araç lastiklerinin
Soru 56
Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?

A
Aynı
B
Daha büyük
C
Daha küçük
D
Önemli değildir.
Soru 57
Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.

Buna göre, donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?

A
Asit
B
Saf su
C
Antifriz
D
Motor yağı
Soru 58
Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?

A
Altında
B
Üzerinde
C
Ortasında
D
Hizasında
Soru 59
Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

A
B
C
D
Soru 60
• Lastik hava basınçlarının düşük olması
• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
• Tavsiye edilen lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması

Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

A
Çevre kirliliğinin azalması
B
Sürüş konforunun artması
C
Aracın fazla yakıt yakması
D
Trafik yoğunluğunun azalması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
60 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
Son
Geri dön
66
Yorum Listesi
Son Yorumlar
  • samet mert
    sürekli deneme sınavları yayınlayın lütfen ehliyet sınavında başarıya ulaşabileceğiz bu sayede. ayrıca...
  • Melek S
    2020 yılında çıkmış sorular orta düzeyde çok da zor değilmiş keşke zamanında...
  • Burak Cansız
    Çıkmış sorular gerçekten güzel teşekkürler. soruları hep doğru yaptım inşallah yakında sınav...