Ehliyet Sınavı 2020

787
Tebrikler - Ehliyet Sınavı 2020 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir?

A
Elektrolit kaçağı
B
Yağ kaçağı
C
Su kaçağı
D
Hidrolik yağ kaçağı
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, aracın geri manevrası esnasında arkada bulunan diğer araçların durumdan haberdar edilmesi amacıyla yanar?

A
Geri vites lambaları
B
Sinyal lambaları
C
Park lambaları
D
Sis lambaları
Soru 3
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A
Banketten gitmeli
B
Takip mesafesini artırmalı
C
Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
D
Acil uyarı ışıklarını yakarak derhâl durmalı
Soru 4
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

A
6
B
7
C
8
D
9
Soru 5
Aracın gösterge panelinde bulunan "devir saati" sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
km/saat cinsinden aracın hızını
B
Aracın katettiği toplam kilometreyi
C
dev/dak cinsinden motorun devrini
D
Uzun hüzme anahtarının açık olduğunu
Soru 6
Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?

A
ABS
B
Start-Stop
C
Hava yastığı
D
Hafızalı koltuk
Soru 7
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
Yaya yolunu
B
Yaya geçidini
C
Yayanın giremeyeceğini
D
Yola yayanın çıkabileceğini
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

A
Kendi kapasitesinden fazla ağırlık taşımalıdır.
B
Ani dönme ve bükülme gibi hareketler yapmalıdır.
C
Kendinin ve yaralının güvenliğinden emin olmalıdır.
D
Yangın, göçük ve patlama tehlikesinin devam ettiği durumları önemsememelidir.
Soru 9
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir?

A
Balata
B
Amortisör
C
Diferansiyel
D
Vites kutusu
Soru 10
Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?

A
B
C
D
Soru 11
Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

A
4
B
3
C
2
D
1
Soru 12
I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.
II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.

Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 13
Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rentek manevrası
B
İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
C
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
D
Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi
Soru 14
Burkulmalar nerelerde meydana gelir?

A
Sadece kol eklemlerinde
B
Sadece bacak eklemlerinde
C
Hareketli eklem bölgelerinde
D
Hareketsiz eklem bölgelerinde
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi rot ayarının bozuk olmasına bağlı olarak meydana gelir?

A
Arka lastiklerin ortadan aşınması
B
Ön lastiklerin içten veya dıştan aşınması
C
Direksiyon milinin eğilmesi
D
Direksiyon kovanının eğilmesi
Soru 16
Karın bölgesinde iç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A
Şok pozisyonu verilmesi
B
Ağzından bol sıvı verilmesi
C
Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
D
Yaşamsal bulgularının incelenmesi
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

A
Aşırı hız yapmak
B
Alkollü olarak araç kullanmak
C
Emniyet kemeri takılıyken araç kullanmak
D
Elinde cep telefonu varken araç kullanmak
Soru 18
“Trafikte tekrar yoktur.” sözü ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

A
Trafikteki hatalar telafisi imkânsız sonuçlar doğurur.
B
Bir ülkenin trafikle ilgili alt yapısı yeniden oluşturulamaz.
C
Her yolculuk, sürücüye ayrı bir deneyim kazandırır.
D
Trafikle ilgili acılar yeniden yaşanılmak istenmez.
Soru 19
Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?

A
Trafik görevlisine
B
Işıklı trafik işaret cihazına
C
Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
D
Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi karayolunun unsurlarından biri değildir?

A
Araç
B
Köprü
C
Banket
D
Kavşak
Soru 21
Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?

A
120
B
110
C
90
D
80
Soru 22
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

A
Dur işareti
B
Dönüş işareti
C
Yavaşlatma işareti
D
Hızlandırma işareti
Soru 23
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

A
Motosiklet
B
Kamyonet
C
Otomobil
D
At arabası
Soru 24
Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Takip mesafesi hızın metre cinsinden en az yarısı kadardır.
B
Hız ile takip mesafesi arasında bir ilişki kurulamaz.
C
Hız arttıkça takip mesafesi sabit kalır.
D
Hız arttıkça takip mesafesi azalır.
Soru 25
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücüye neyi bildirir?

A
Yolun daralmakta olduğunu
B
200 m ileride köprü olduğunu
C
200 m ileride kavşak olduğunu
D
200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu
Soru 26
Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A
Öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı
B
Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemeli
C
Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
D
Öndeki aracın geç işaretine uymalı
Soru 27
İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
İlk geçiş hakkını kendisinin kullanması
B
Aracını sağ kenara yanaştırması
C
Varsa sığınma cebine girmesi
D
Gerekli hâllerde durması
Soru 28
Aşağıdaki kazazedelerden hangisine, vakit kaybetmeden sunî solunum ve gerekiyorsa kalp masajı yapılmaya başlanmalıdır?

A
3 yaşında suda boğulma vakasına
B
22 yaşında sıcak çarpması vakasına
C
2 yaşında gıda zehirlenmesi vakasına
D
80 yaşında kalp krizi vakasına
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

A
Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması
B
Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi
C
Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi
D
Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması
Soru 30
Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

A
Tıbbi birimleri haberdar etmek
B
Kazazedenin bilincini açık tutmaya çalışmak
C
Kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak
D
Kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra soğuk tutmak
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?

A
Polen filtresi
B
Park sensörü
C
Emniyet kemeri
D
Açılabilir tavan
Soru 32
Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arkasından gelen bir başka sürücünün kendisini geçmeye başlamış olması
B
Kara yolunun öndeki araç için güçlük yaratmayacak şekilde geçişe uygun durumda bulunması
C
Önünde giden sürücünün bir başka aracı geçme niyetini belirten uyarma işaretini vermiş bulunması
D
İki yönlü yollarda karşıdan gelen trafik dâhil, yolu kullananların tümü için tehlike yaratacak şekilde kullanacağı şeridin görüşe kapalı olması
Soru 33
Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

A
Hız sınırlarına uyması
B
Trafik görevlisine bilgi vermesi
C
Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması
D
Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
Soru 34
Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.
II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.
III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 35
Geri manevrasını çevre şartları nedeniyle emniyetle yapamayan otobüs sürücüsü ne yapmalıdır?

A
Akan trafiği durdurmalı
B
Bir gözcü bulundurmalı
C
Geri manevradan vazgeçmeli
D
Aşağıya inip bir süre beklemeli
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtilerinden değildir?

A
Eklem bölgesinde şekil bozukluğu
B
Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı
C
Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı
D
Eklemde morarma ve şişlik
Soru 37
Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A
Gözlerinin iyi görmediği
B
Hız kurallarına uymadığı
C
Araç lastiklerinin eski olduğu
D
Takip mesafesi kuralını ihlal ettiği
Soru 38
Araç kornalarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Korkutmadan uyarması
B
Ses tonunun sabit olması
C
Uyarı amacı dışında kullanılması
D
Rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması
Soru 39
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
08.00-16.00 saatleri arasında yayaların yola giremeyeceğini
B
08.00-16.00 saatleri arasında motorlu taşıtların yola girebileceğini
C
08.00-16.00 saatleri arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu
D
08.00-16.00 saatleri arasında motorlu taşıtların yol kenarına park yapabileceğini
Soru 40
Dizel motorlarda kullanılan ısıtma bujilerinin görevi nedir?

A
Ateşleme yapmak
B
Motora giren havayı temizlemek
C
Motor soğutma suyunun sıcaklığını ölçmek
D
Soğuk havalarda silindir içindeki havayı ısıtmak
Soru 41
I- Beyaz baston taşıyan,

II- Kollarında 3 siyah yuvarlaklı sarı bant bulunan,

III- Bir yayanın veya köpeğin yardımı ile yürüyen,

Yukarıda verilen gözleri görmeyen kişilerden hangilerinin taşıt yolu üzerinde bulunması hâlinde, araç sürücülerinin yavaşlamaları, gerektiğinde durmaları ve yardımcı olmaları mecburidir?

A
I - II 
B
I - III
C
II - III 
D
I - II - III
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Yaraya merhem sürmek
B
Yaraya pamuk koyarak sarmak
C
Kanama varsa şoka karşı önlem almak
D
Yaralı bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
Soru 43
Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?

A
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
B
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
C
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
D
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını enjektörle ateşleme
Soru 44
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Dönel kavşak yaklaşımını
B
İleri ve sola mecburi yönü
C
Sağa ve sola mecburi yönü
D
Ada etrafında dönüleceğini
Soru 45
Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?

A
Kalbi duran
B
Bilinç kaybı olan
C
Solunum güçlüğü olan
D
Nabız sayısı düşük olan
Soru 46
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Yolun tek yönlü olduğunu
B
Yolun iki taraftan daraldığını
C
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
D
Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu
Soru 47
Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?

A
2
B
3
C
6
D
7
Soru 48
Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A
Yükün, kasanın sağ ve sol yanından eşit taşacak şekilde yüklenmesi
B
Aracın, boyunu önden 2 metre taşacak şekilde yüklenmesi
C
Sürücünün görüşüne engel olacak şekilde yüklenmesi
D
Aracın, plâkası görülecek şekilde yüklenmesi
Soru 49
Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?

A
Beyin kanaması riski artar.
B
Kalbin kasılıp-gevşeme sayısı artar.
C
Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer.
D
Atardamarlardan nabız hissedilemez.
Soru 50
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve araç için gerekli elektriği üreten parçaya ne ad verilir?

A
Debriyaj 
B
Alternatör
C
Distribütör
D
Marş motoru
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
787
Yorum Listesi

Çıkmış sorular gerçekten güzel teşekkürler. soruları hep doğru yaptım inşallah yakında sınav açılır

Burak Cansız 2020-04-27 09:28:06

2020 yılında çıkmış sorular orta düzeyde çok da zor değilmiş keşke zamanında çalışsaydım 🙁

Melek S 2020-04-27 09:28:56
Son Yorumlar
  • samet mert
    sürekli deneme sınavları yayınlayın lütfen ehliyet sınavında başarıya ulaşabileceğiz bu sayede. ayrıca...
  • Melek S
    2020 yılında çıkmış sorular orta düzeyde çok da zor değilmiş keşke zamanında...
  • Burak Cansız
    Çıkmış sorular gerçekten güzel teşekkürler. soruları hep doğru yaptım inşallah yakında sınav...