Ehliyet Sınavı 2019

150
Tebrikler - Ehliyet Sınavı 2019 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I- Motor soğutma suyunun eksilmesi 

II- Devridaim pompası kayışının kopması

III- Radyatör üzerinde bulunan fan motorunun arızalanması

Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 2
Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?

A
Motor ısınır, yanar.
B
Motor yakıtına yağ karışır.
C
Motor çok soğur.
D
Motor suyuna yağ karışır.
Soru 3
Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

A
El freninin çekilmesine
B
Motorun durdurulmasına
C
Park lambasının yakılmasına
D
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
Soru 4
Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

A
Batı-Doğu
B
Kuzey-Güney
C
Kuzeydoğu-Kuzeybatı
D
Kuzeybatı-Güneydoğu
Soru 5
Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?

A
Sahibi değiştiğinde
B
Sigorta süresi bittiğinde
C
Tescil belgesi değiştirildiğinde
D
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma sisteminin parçasıdır?

A
Buji 
B
Vantilatör
C
Sigorta 
D
Alternatör
Soru 7
Debriyaj balatasının erkenden bitmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taşıt hareket hâlinde iken ayağın devamlı debriyaj pedalı üzerine temas ettirilmesi
B
Debriyaj pedalına hiç basılmaması
C
Debriyaj pedal boşluğunun artması
D
Debriyaj telinin kopması
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin görevlerindendir?

A
Sürüş konforunu azaltmak
B
Aracı yavaşlatmak ve durdurmak
C
Aracı istenilen istikamete yönlendirmek
D
Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri sönümlemek
Soru 9
Aşağıdakilerin hangisi bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir?

A
Motorun çekişten düşmesi
B
Endüksiyon bobinin yanması
C
Jikle devresinin çalışmaması
D
Marş motorunun çalışmaması
Soru 10
Ekstra bir durum söz konusu değilse aşağıdakilerden hangisi en doğru suni solunum pozisyonudur?

A
B
C
D
Soru 11
"Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kalp krizi
B
Yüksek ateş
C
Görme bozukluğu
D
Ayak bileğinde burkulma
Soru 12
Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?

A
Dirsek
B
Omurga
C
Kafatası
D
El bileği
Soru 13
• Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rentek manevrası
B
İtfaiyeci yöntemi
C
Heimlich manevrası
D
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
Soru 14
Suda boğulan kalp ve solunumu durmuş bir yetişkine ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?

A
60 kalp masajı, 1 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
B
60 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası
C
30 kalp masajı, 2 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
D
30 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

A
Uzun ve detaylı bilgi verilmesi
B
Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi
C
Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması
D
İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?

A
Bayılma
B
Beyin kanaması
C
Yüzün kızarması
D
Aşırı dozda alkol alımı
Soru 17
Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?

A
10 - 20
B
40 - 50
C
60 - 100
D
100 - 120
Soru 18
Araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemenin miktarını etkileyen, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sürücünün isteği
B
Aracın büyüklüğü
C
Taşınan yolcu sayısı
D
Aracın yeniliği
Soru 19
Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

A
Sürücü
B
Girişimci
C
Trafik polisi
D
İlk yardımcı
Soru 20
Bak - Dinle - Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?

A
Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
B
Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması
C
Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması
D
Kaç yaralı olduğuna bakılması
Soru 21
Yaralının araçtan çıkarılması sırasında yapılan yanlışlıklar sonucu, omuriliğin zedelenmesi durumunda ne olabilir?

A
Vücudun bir bölümünde felç
B
Acıkma hissi
C
Hazımsızlık
D
İç kanama
Soru 22
Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şok
B
Tıkanma
C
Kalp durması
D
Soluk durması
Soru 23
"Ben bir canlıyı öldürme ve çevreye zarar verme potansiyeli olan 'aracı' güvenli bir şekilde ve kimseye ve hiçbir şeye zarar vermeden kullanmak için gerekli bilgileri öğrendim ve bu bilgileri uygulamak için gerekli olan kişilik özelliklerine, yetişkinliğe ve sorumluluk duygusuna, psikolojik ve fiziksel uygunluğa sahibim"

Diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Sorumluluk sahibidir
B
Kendine güvenmektedir
C
Araç kullanma noktasında tecrübelidir
D
Yardımlaşmayı sever
Soru 24
- - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Beden dili
B
Konuşma üslubu
C
Trafik adabı
D
Trafikte hak ihlali
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

A
Hız kurallarına uyulması
B
Yayalara su sıçratılması
C
Diğer sürücülerin korkutulması
D
Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması
Soru 26
"Trafikte iki araç yol verme/vermeme konusunda birbirlerine karşı üstünlük kurmaya çalışmaktadır."

Böyle bir durum söz konusuyken araç sürücüsünün çok öfkeli olduğu gözlemlenmektedir. Camını indirip öfkesini dışa vurmaya hazırlanırken, diğer araç sürücünün hangi davranışı sergilemesi trafik adabı açısından doğru olur.

A
Aynı şekilde karşılık vermesi
B
Küfretmesi
C
Mimiklerle öfkesini belli etmesi
D
Gülümseyerek karşılık vermesi
Soru 27
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
Traktör park alanı.
B
Traktör çıkabileceğini
C
Traktörün giremeyeceğini.
D
Sadece traktörün girebileceği.
Soru 28
Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.

Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

A
50 - 10
B
100 - 20
C
150 - 30
D
200 - 40
Soru 29
Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur?

A
Yalnız 1
B
1 ve 2
C
1 ve 3
D
2 ve 4
Soru 30
Trafik görevlisinin hangi hareketi "trafiği yavaşlatma" işaretidir?

A
B
C
D
Soru 31
Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

A
100
B
110
C
120
D
130
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi kara yollarında yük veya yolcu taşımak amacıyla kullanılır?

A
Mesleki yeterlilik belgesi
B
Zorunlu trafik sigorta belgesi
C
Tescil belgesi
D
Sürücü belgesi
Soru 33
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
B
Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
C
Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
D
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
Soru 34
Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasının yararı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Otomobilin daha iyi sürülmesini sağlar.
B
Kazalarda ölüm ve yaralanma riskinin azalmasını sağlar.
C
Sürücünün araç içinde daha rahat hareket etmesini sağlar.
D
Araç kullanırken sürücünün direksiyon hakimiyetini sağlar.
Soru 35
Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

A
5 yıl
B
2 yıl
C
1 yıl
D
6 ay
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Hız limitlerini aşmak
B
Alkollü araç kullanmak
C
Trafik levhalarını önemsemek
D
Yorgun ve dalgın olmak
Soru 37
70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

A
25
B
35
C
45
D
55
Soru 38
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
Durmanın yasak olduğunu
B
Motorlu taşıt trafiğine kapalı yolu
C
Sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu
D
Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini
Soru 39
B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü, aşağıdakilerden hangisini sürebilir?

A
Otobüs
B
Kamyon
C
Motosiklet
D
Lastik tekerlekli traktör
Soru 40
Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
B
İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
C
İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
D
İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması
Soru 41
Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?

A
Park etme
B
İşaretleme
C
Trafik kazası
D
Trafikten men
Soru 42
Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A
Hızlarını artırarak geçmesi
B
Uygun mesafede mutlaka durması
C
Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi
D
Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi
Soru 43
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Aracının hızını artırması
B
Aracının hızını azaltması
C
Öndeki aracı geçmemesi
D
İlk geçiş hakkını yayalara vermesi
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

A
İtfaiye aracı
B
Motosiklet
C
Tarım traktörü
D
Toplu taşıma aracı
Soru 45
Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A
1 - 2 - 3
B
2 - 1 - 3
C
3 - 1 - 2
D
3 - 2 - 1
Soru 46
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A
3 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
B
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması
C
2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
D
2 numaralı aracın hızını artırması
Soru 47
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

A
6
B
7
C
8
D
9
Soru 48
Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez.
B
Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır.
C
Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz.
D
Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir.
Soru 49
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu
B
Kamyonlar için geçme yasağının sonu olduğunu
C
Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
D
Geçme yasağının sona erdiğini
Soru 50
I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme

Verilenlerden hangileri trafik kazalarında sürücüler için asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?

A
I ve II.
B
I, III ve IV.
C
II, III ve IV.
D
I, II, III ve IV.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
150
Yorum Listesi
Son Yorumlar
  • samet mert
    sürekli deneme sınavları yayınlayın lütfen ehliyet sınavında başarıya ulaşabileceğiz bu sayede. ayrıca...
  • Melek S
    2020 yılında çıkmış sorular orta düzeyde çok da zor değilmiş keşke zamanında...
  • Burak Cansız
    Çıkmış sorular gerçekten güzel teşekkürler. soruları hep doğru yaptım inşallah yakında sınav...