Ehliyet Deneme Sınavı 5

342
Tebrikler - Ehliyet Deneme Sınavı 5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Su kaybı
B
Oksijensizlik
C
Beslenme yetersizliği
D
Karbonmonoksit eksikliği
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

A
İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır.
B
İlk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır.
C
Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır.
D
Kazazedelere müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

A
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
B
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
C
Hız azaltmak için frene basılması
D
Ters yönden yola girilmesi
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi aküyü şarj eden parçadır?

A
Endüksiyon bobini
B
Marş motoru
C
Distribütör
D
Alternatör
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

A
Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek
B
Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak
C
Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek
D
Başka araç tarafından geçilmiyor olmak
Soru 6
Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Solunumun güç olması
B
Vücutta morarma olması
C
Nabız atımlarının olmaması
D
Kazazedenin bilincini kaybetmesi
Soru 7
Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?

A
Uşak
B
Sivas
C
Konya
D
Trabzon
Soru 8
Motorlu bisikletler otoyollarda asgari kaç km hızla gitmelidir?

A
Giremez
B
40
C
50
D
60
Soru 9
I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 10
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?

A
B
C
D
Soru 11
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 12
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A
Hızını artırması
B
Sert fren yapması
C
Vitesi boşa alması
D
Uygun vitesle inmesi
Soru 13
Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?

A
Araç bir tarafa çeker.
B
Fren pedalı sertleşir.
C
Frenlerden ses gelir.
D
Fren hidroliği azalır.
Soru 14
Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?

A
Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece ağır taşıtlarca kullanılacağını
B
Devamlı çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçemeyeceğini
C
Kesik çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçebileceğini
D
Devamlı çizgi tarafındaki aracın kendi şeridinde seyretmesi gerektiğini
Soru 15
• Konuşamıyor.
• Nefes alamıyor.
• Rengi morarıyor.
• Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor.

Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

A
Koma hâli
B
Uykuya eğilim
C
Solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması
D
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
Soru 16
Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?

A
Tam tıkanma
B
Kısmi tıkanma
C
Damar tıkanması
D
Solunum durması
Soru 17
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

A
30
B
50
C
70
D
80
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak işaretidir?

A
B
C
D
Soru 19
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?

A
B
C
D
Soru 20
1- Suni solunum uygulanması

2- Dolaşımın değerlendirilmesi

3- Kalp masajı uygulanması

4- Hava yolu açıklığının sağlanması

“Yeniden canlandırma” basamaklarının sıralaması hangi seçenekte doğru şekilde verilmiştir?

 

A
1 - 2 - 3 - 4
B
2 - 3 - 1 - 4
C
4 - 1 - 2 - 3
D
3 - 2 - 1 - 4
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?

A
Yağ filtresi
B
Hava filtresi
C
Yakıt filtresi
D
Polen filtresi
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi termostatın görevidir?

A
Yakıt-hava karışımını ayarlamak
B
Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak
C
Karterdeki yağı yağ kanallarına göndermek
D
Motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutmak
Soru 23
Akaryakıt istasyonundan yola çıkmak isteyen şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

A
Selektör yaparak 1 numaralı aracı durdurmalıdır.
B
Korna çalıp 1 numaralı aracı yavaşlatmalıdır.
C
1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir.
D
Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
Soru 24
Aracın park lambalarından birinin yanıp diğerinin yanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bujiler arızalıdır.
B
Alternatör arızalıdır.
C
Endüksiyon bobini arızalıdır.
D
Yanmayan lambanın flamanı kopmuştur.
Soru 25
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

A
Park etmeyi
B
Sola dönmeyi
C
Sağa dönmeyi
D
U dönüşü yapmayı
Soru 26
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

A
Araçların takip mesafesine uyması
B
3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi
C
2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
D
2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması
Soru 27
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A
Araçta elektrikli koltuk sisteminin bulunduğunu
B
Yakıt deposu kapağının doğru kapatılmadığını
C
Emniyet kemerinin takılı olmadığını
D
Hava yastığı sisteminde bir arıza olduğunu
Soru 28
Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Hafif hapis cezası
B
Sadece ceza puanı
C
Trafikten men cezası
D
Para cezası ve ceza puanı
Soru 29
Şekildeki gibi daralan bir yola gelen iki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Dar yoldan önce 1 numaralı araç geçmelidir.
B
1 numaralı araç 2 numaralı araca yol vermelidir.
C
1 numaralı araç sürücüsü 2 numaralı araç sürücüsünü ikaz edip durdurmalıdır.
D
2 numaralı araç geri gitmelidir.
Soru 30
Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?

A
Kürek kemiği
B
Ön kol kemiği
C
Kaburga kemiği
D
Köprücük kemiği
Soru 31
Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir?

A
Mide 
B
Dalak
C
Akciğer 
D
Karaciğer
Soru 32
Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği uzun süreli ve derin bilinç kaybına ne denir?

A
Hâlsizlik 
B
Koma
C
Bayılma 
D
Şok
Soru 33
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?

A
B
C
D
Soru 34
Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücü, aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisi ile araç kullanabilir?

A
G sınıfı
B
A1 ve A2 sınıfı
C
C, CE ve D sınıfı
D
B sınıfı (hususi araç)
Soru 35
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

A
Yaya geçidi
B
Bisiklet yolu
C
Taralı alana girilmez
D
Yavaşlama uyarı çizgileri
Soru 36
Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir?

A
Motoru çalışma sıcaklığında tutmak
B
Motora ilk hareketi vermek
C
Araca ilk hareketi vermek
D
Aküyü şarj etmek
Soru 37
Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A
Hızlanıp kavşağa girmeli
B
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
C
2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
D
İkazda bulunup 2 numaralı aracı durdurmalı
Soru 38
Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden fazladır.
B
Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden azdır.
C
İnce tabanlı lastik kullanılmıştır.
D
Arka lastikler aşınmıştır.
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

A
Trafiği düzenlemek
B
Araçların muayenesini yapmak
C
Trafik levhalarının yerlerini belirlemek
D
Sağlık Bakanlığına ait hizmetleri yürütmek
Soru 40
"Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın."

Yukarıdaki ifadeyi trafik adabı açısından ele alırsak aşağıdakilerden hangisinin önemi ortaya çıkar?

A
Yaşam hakkı
B
Çevre hakkı
C
Kamu yararı
D
Öfke yönetimi
Soru 41
Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?

A
Başı geriye doğru iterek yarı oturuş
B
Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş
C
Çeneyi göğse yaklaştırarak yüz üstü yatış
D
Çeneyi öne ve yukarı doğru çekerek sırtüstü yatış
Soru 42
Yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rotil 
B
Aks
C
Amortisör
D
Şaft
Soru 43
Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

A
Zorunlu mali sorumluluk sigortasının
B
Koltuk ferdi kaza sigortasının
C
Kasko sigortasının
D
Aracın bakımının
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?

A
Tarım araçları
B
Toplu taşıma araçları
C
Gümrük muhafaza araçları
D
Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
Soru 45
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
Treylerin giremeyeceğini
B
Kamyonun giremeyeceğini
C
Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
D
Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
Soru 46
Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması “trafiğin hızlanması” işaretidir?

A
B
C
D
Soru 47
Karın bölgesinde iç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A
Şok pozisyonu verilmesi
B
Ağzından bol sıvı verilmesi
C
Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
D
Yaşamsal bulgularının incelenmesi
Soru 48
Şekle göre, yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı 1 ve 4 numaralı kısımlara ne ad verilir?

A
Taşıt yolu
B
Banket
C
Yaya geçidi
D
Platform
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?

A
Kan basıncında yükselme
B
Bilinç seviyesinde azalma
C
Hızlı ve yüzeysel solunum
D
Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
Soru 50
Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?

A
Alkol-LPG
B
Gazyağı-LPG
C
Benzin-LPG
D
Motorin-LPG
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
342
Yorum Listesi

sürekli deneme sınavları yayınlayın lütfen ehliyet sınavında başarıya ulaşabileceğiz bu sayede. ayrıca soru çözerek öğreniyorum

samet mert 2020-04-27 09:31:02
Son Yorumlar
  • samet mert
    sürekli deneme sınavları yayınlayın lütfen ehliyet sınavında başarıya ulaşabileceğiz bu sayede. ayrıca...
  • Melek S
    2020 yılında çıkmış sorular orta düzeyde çok da zor değilmiş keşke zamanında...
  • Burak Cansız
    Çıkmış sorular gerçekten güzel teşekkürler. soruları hep doğru yaptım inşallah yakında sınav...