Ehliyet Deneme Sınavı 4

75
Tebrikler - Ehliyet Deneme Sınavı 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kanamada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?

A
Kanama bölgesine kan taşıyan ana damarlara baskı uygulanması
B
Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması
C
Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
D
Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması
Soru 2
İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?

A
Isı enerjisini
B
Hidrolik enerjiyi
C
Nükleer enerjiyi
D
Elektrik enerjisini
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?

A
Aks 
B
Şaft
C
Rotil 
D
Karter
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

A
Burkulan bölgeye masaj yapılması
B
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
C
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
D
Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
Soru 5
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
Yolun iki şeride ayrıldığını
B
Dönel kavşak yaklaşımını
C
İleri ve sağa mecburî yönü
D
Dikkatli ve yavaş seyredilmesi gerektiğini
Soru 6
Frenleri sağlam olan arızalı araç ile çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?

A
2
B
3
C
4
D
5
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?

A
Antifriz kontrolü
B
Yakıt filtresi kontrolü
C
Yakıt kaçağı kontrolü
D
Yakıt seviyesi kontrolü
Soru 8
Yanmış gazları, yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karbüratör
B
Emme supabı
C
Egzoz manifoldu
D
Emme manifoldu
Soru 9
Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?

A
40
B
50
C
60
D
70
Soru 10
"Normal hayatında emniyet kemerinin olası bir kazada hayat kurtardığını bilen ve bu bilinçle emniyet kemerini takan bir kişi, yanında yolculuk ettiği kişinin etkisi ile emniyet kemerini takmayabilir."

Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisinin sebebidir?

A
 Diğergamlık
B
Psikolojik etki
C
Saygı
D
Öfke
Soru 11
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu
aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şok
B
Burkulma
C
Kalp durması
D
Kulak çınlaması
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?

A
Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi
B
Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi
C
Radyo veya müzik açması
D
Derin nefes alması
Soru 13
Devamlı yol çizgisi neyi bildirir?

A
Sağ şeritten gidilemeyeceğini
B
Hiçbir sebeple durulamayacağını
C
Öndeki araçların geçilemeyeceğini
D
Sağ bankette durulamayacağını
Soru 14
• Buji

• Piston

• Silindir kapağı

Verilen parçalar aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Motor
B
Debriyaj
C
Vites kutusu
D
Yakıt deposu
Soru 15
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?


A
El freninin çekili olduğunu
B
Yağ basıncının çok düştüğünü
C
Motor hararetinin çok yükseldiğini
D
Şarj sisteminde bir arıza olduğunu
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi trafik adabına uymayan tavırlara örnek değildir?

A
Araçlar için yeşil ışık yanmasına rağmen yaya kırmızı ışıkta geçiyorsa aracı yavaşlatmaya gerek yoktur.
B
Yakın bir dostumuzu gördüğümüz zaman kornayla selam vermek doğrudur.
C
Sigara külünü aracın dışına atmak doğru bir davranıştır.
D
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kör bir kişiye trafiği tehlikeye düşürmeden yardım etmek.
Soru 17
Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?

A
Burun
B
Atardamar
C
Kılcal damar
D
Toplardamar
Soru 18
Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A
El freni bırakılır.
B
Vites boşa alınır.
C
Debriyaja basılır.
D
Tekerleklere takoz konulur.
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?

A
İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması
B
İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi
C
Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
D
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
Soru 20
Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

A
Trafik suçu
B
Trafik terörü
C
Trafik kusuru
D
Trafikten men
Soru 21
Motor çalıştığı sürece aracın elektrik ihtiyacını karşılayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marş sistemi
B
Şarj sistemi
C
Yakıt sistemi
D
Soğutma sistemi
Soru 22
I- Ağızdan buruna

II- Silvester (Göğüsten bastırma)

III- Holger-Nielsen (Sırttan bastırma)

Ağız-burun çevresinde kanama olan yaralılarda solunum durması söz konusu ise, yukarıdaki suni solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 23
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A
Geçme yaparken sinyal verilmesi
B
Yaya yolunda sürülmesi
C
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
Soru 24
Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

A
Mide
B
Beyin
C
Karaciğer
D
Kalın bağırsak
Soru 25
Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?

A
Dilini ısırmış olabileceği
B
Eğer varsa ağzında bulunan takma dişlerin soluk borusunu tıkamış olabileceği
C
Yumuşak bir zemine yatırılması gerektiği
D
Omurgasında kırık olabileceği
Soru 26
Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?

A
B
C
D
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi karayolunun unsurlarından biri değildir?

A
Araç
B
Köprü
C
Banket
D
Kavşak
Soru 28
Araç kornalarının aşağıda verilen durumların hangisinde kullanılması yasaktır?

A
Araç geçmede uyarı amaçlı
B
Kara yolunu kullananları uyarma amaçlı
C
Konvoy oluşturmuş araçlarda kamunun huzurunu bozacak şekilde
D
Yakın ilerisi görülemeyen kavşak ve tepe üstü gibi yerlere yaklaşırken gelişini haber vermede
Soru 29
Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

A
Şok
B
Yara
C
Koma
D
Tıkanma
Soru 30
Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?

A
Hastanede
B
Olay yerinde
C
Ambulans içinde
D
Sağlık merkezinde
Soru 31
I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması

II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması

III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması

Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 32
Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?

A
Sağlık Bakanlığı
B
İçişleri Bakanlığı
C
Kültür ve Turizm Bakanlığı
D
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Soru 33
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

A
Dur işareti
B
Dönüş işareti
C
Yavaşlatma işareti
D
Hızlandırma işareti
Soru 34
Şekildeki trafik işareti neyi yasaklamaktadır?

A
Sağa dönüşü
B
Sola dönüşü
C
U dönüşünü
D
Park etmeyi
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi enjektörlere sırası ile basınçlı motorin gönderir?

A
Karbüratör
B
Yakıt filtresi
C
Besleme pompası
D
Yakıt enjeksiyon pompası
Soru 36
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir?

A
Balata
B
Amortisör
C
Diferansiyel
D
Vites kutusu
Soru 37
Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak bulundurulması gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
“DUR” lambası ve sis ışıkları
B
Okul taşıtı yazısı ve “DUR” lambası
C
Park lambası ve yangın söndürücü
D
Okul taşıtı yazısı ve ilk yardım çantası
Soru 38
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
Ehlî hayvanların giremeyeceğini
B
Ehlî hayvanların yola çıkabileceğini
C
Vahşi hayvanların yola çıkabileceğini
D
Hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren levhalardan değildir?

A
B
C
D
Soru 40
Araçta uzun farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir?

A
250
B
200
C
150
D
100
Soru 41
Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

A
B
C
D
Soru 42
Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?

A
Banket
B
Yaya yolu
C
Yaya geçidi
D
Bisiklet yolu
Soru 43
Baş ve omurga yaralanması olmayan,bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

A
B
C
D
Soru 44
Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

A
5,5
B
4,5
C
3,5
D
2,5
Soru 45
Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?

A
5
B
15
C
20
D
30
Soru 46
Şekle göre hangi şerit sadece sollama yapılırken kullanılır?

A
Banketler
B
1 Numaralı şerit
C
2 Numaralı şerit
D
Orta Şerit
Soru 47
Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

A
40
B
60
C
80
D
100
Soru 48
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

A
Yolda çalışma olduğunu
B
Yolda gizli buzlanma olabileceğini
C
Kaza sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını
D
Düşük banketli yol kesimine yaklaşıldığını
Soru 49
Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?

A
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
B
Sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtme
C
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
D
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
Soru 50
"İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
tali kusur
B
asli kusur
C
yol kusuru
D
kusuru paylaştırma
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
75
Yorum Listesi
Son Yorumlar
  • samet mert
    sürekli deneme sınavları yayınlayın lütfen ehliyet sınavında başarıya ulaşabileceğiz bu sayede. ayrıca...
  • Melek S
    2020 yılında çıkmış sorular orta düzeyde çok da zor değilmiş keşke zamanında...
  • Burak Cansız
    Çıkmış sorular gerçekten güzel teşekkürler. soruları hep doğru yaptım inşallah yakında sınav...