Ehliyet Deneme Sınavı 3

56
Tebrikler - Ehliyet Deneme Sınavı 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

A
10 dakika
B
15 dakika
C
Kalbi daha hızlı çalışana kadar
D
Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
Soru 2
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
Kontrolsüz kavşağı
B
Demir yolu geçidini
C
Ana yol-tali yol kavşağını
D
Dönel kavşak yaklaşımını
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?

A
B
C
D
Soru 4
Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

A
Kasa kapaklarının 70 cm yüksekliğinde olması
B
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
C
Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması
D
Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması
Soru 5
Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için - - - - pozisyonu verilir.

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

A
şok
B
oturuş
C
yarı yüzükoyun-yan
D
baş geri-çene yukarı
Soru 6
Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?


A
Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu
B
Araç kapılarından birinin açık kaldığını
C
Motor yağının değiştirilmesi gerektiğini
D
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
Soru 7
Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A
Üçgen sargı
B
Tel atel
C
Tahta atel
D
İnce rulo sargı
Soru 8
Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sisteme ait bir organdır?

A
Solunum sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Sinir sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 9
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Bisiklet girişinin yasak olduğunu
B
Motosiklet girişinin yasak olduğunu
C
Sadece motosikletlilerin girebileceğini
D
Motosikletler için hız sınırlamasının olduğunu
Soru 10
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

A
Işıklara 50 m kaldığını
B
Asgari (en az) hız sınırını
C
Azami (en yüksek) hız sınırını
D
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
Soru 11
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

A
Dur
B
Hızlan
C
Yavaşla
D
Sağa yanaş
Soru 12
Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.


Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Sağa sinyal vermesi
B
Yayaların geçişini beklemesi
C
Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi
D
Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi
Soru 13
Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

A
İnatlaşmaya
B
Aşırı tepki göstermeye
C
Kaba ve saldırgan davranmaya
D
Trafik kültüründe birbirini uyarmaya
Soru 14
Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aracın emniyetli olarak yavaşlamasını sağlamak
B
Aracın emniyetli olarak hızını artırmak
C
Duran aracı sabitlemek
D
Duran araca ilk hareketi vermek
Soru 15
 I- Termostatın arızalanması

 II- Devridaim pompasının arızalanması

III- Radyatör üzerinde bulunan fan müşirinin arızalanması

Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 16
Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

A
2
B
5
C
7
D
10
Soru 17
Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?

A
Bağlantı yolunda seyrederken
B
Tek yönlü yollarda duraklarken
C
Tek yönlü yollarda park ederken
D
İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerindendir?

A
Deride kızarıklık olması
B
Bilinç seviyesinin artması
C
Vücut sıcaklığının artması
D
Nabzın hızlı ve zayıf olması
Soru 19
Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

A
Rölantide
B
Yüksek devirde
C
Zengin karışımla
D
Düzensiz, tekleyerek
Soru 20
Vites kutusu bakımında aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?

A
Yağ kaçağı
B
Asit kaçağı
C
Antifriz kaçağı
D
Elektrolit kaçağı
Soru 21
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Dönel kavşak yaklaşımını
B
İleri ve sola mecburi yönü
C
Sağa ve sola mecburi yönü
D
Ada etrafında dönüleceğini
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

A
Koyu renk giysiler giyilmesi
B
Aracın kapılarının açık tutulması
C
Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması
D
Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması
Soru 23
Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?

A
Öksürmek
B
Yutkunmak
C
İdrar kaçırmak
D
Sesli dürtülere tepki vermek
Soru 24
Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

A
Taşıma sınırını
B
Sınırlı yükseklik gabarisini
C
Geçme yasağını
D
Dingil ağırlığını
Soru 25
Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?

A
Orta şerit
B
Hızlanma şeridi
C
Tırmanma şeridi
D
Yavaşlama şeridi
Soru 26
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 27
Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?

A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve IV.
D
III ve IV.
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?

A
Başını her zaman düz tutması
B
Yavaş ve düzgün adımlarla yürümesi
C
Yerden destek alacak şekilde her iki ayağını da kullanması
D
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
Soru 29
Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sağlık personeli niteliğinin kazanılması
B
Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi
C
Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
D
Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi
Soru 30
I- Şiddetli kafa travması geçirdiğinin

II- Omurilik zedelenmesi olabileceğinin

III- Göğüs zedelenmesi geçirdiğinin  

Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdakilerden hangilerinin göstergesidir? 

A
I - II 
B
II - III
C
I - III 
D
I - I - III
Soru 31
Şekildeki resme göre hangi aracın ilk geçiş hakkı vardır?

A
At arabası
B
Motosiklet
C
Otomobil
D
Kamyonet
Soru 32
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A
Banketten gitmelidir.
B
Aracının hızını artırmalıdır.
C
Öndeki aracı geçmemelidir.
D
Geçiş hakkını kendisi kullanmalıdır.
Soru 33
Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A
El freninin daha iyi tutmasına
B
Motor parçalarının zarar görmesine
C
Egzoz susturucusunun delinmesine
D
Lastik hava basınçlarının düşmesine
Soru 34
"Direksiyon sınavı eğitimlerinin yapıldığı alanlarda “Bu alan sürücü eğitimi alanıdır” ve eğitim araçlarında “Sürücü Adayı” yazmaktadır."

Adaylar akan trafikte eğitim görürken veya direksiyon sınavına girdiklerinde diğer sürücüler tarafından hızlı gitmediği, hatalı sürdüğü veya acemiliğin getirdiği doğal süreçlerden ötürü türlü hatalar yapmaları ve devamında diğer araç sürücüleri tarafından el ile, söz ile ya da araçlarını kırmak suretiyle yapmış oldukları davranışların sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A
Psikolojik problemlerinin olduğunu
B
Bencil olduklarını
C
Empati yeteneklerini gelişmiş olduğunu
D
Yeterince terbiye alamadıklarını
Soru 35
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
B
Açılan köprüye yaklaşıldığını
C
Tehlikeli çıkış eğimli yolu
D
Kasisli yolu
Soru 36
Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?

A
Sadece sürücünün bildiği bir yerde
B
Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde
C
Sürücünün kolayca kullanabileceği bir yerde
D
Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde
Soru 37
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Başı sıcak su ile yıkanır.
B
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
C
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
D
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimi ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A
Kışın araçların yakıt tüketimi yaza göre daha fazladır.
B
Aşırı hızlı araç kullanmak yakıt tüketimini artırır.
C
Tekerlerin basınçların düşük olması yakıt tüketimini artırır.
D
Akünün işlevini kaybetmiş olması yakıt tüketimini artırır.
Soru 39
Seyir hâlindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A
Araç ışıkları açılıp kapatılmalıdır.
B
Hız azaltılarak sürüşe devam edilmelidir.
C
Dörtlü ikaz lambaları yakılarak yola devam edilmelidir.
D
Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır.
Soru 40
Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi
B
Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi
C
Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi
D
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması
Soru 41
1- Hız azaltılır.

2- İşaret verilir.

3- Dar kavisle dönülür.

4- Sağ şeride girilir.  

Sağa dönmek isteyen sürücü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?

A
1 - 2 - 3 - 4
B
1 - 4 - 2 - 3
C
2 - 4 - 1 - 3
D
4 - 2 - 1 - 3
Soru 42
Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü, trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakârlık yapar?

A
Bencillik
B
Diğergamlık
C
Nezaketsizlik
D
Hoşgörüsüzlük
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

A
Sürücü belgesi
B
Araç imalat belgesi
C
Araç tescil belgesi
D
Servis bakım belgesi
Soru 44
Araçta, uzun farlar kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?

A
100
B
150
C
200
D
250
Soru 45
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir?

A
Şaft 
B
Aks
C
Volan
D
Kavrama
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

A
B
C
D
Soru 47
Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psikolojik destek sağlamak
B
Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak
C
Damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak
D
Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
Soru 48
Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

A
Geçiş hakkı
B
Geçiş yolu
C
Geçiş kolaylığı
D
Geçiş üstünlüğü
Soru 49
Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

A
80
B
90
C
100
D
110
Soru 50
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.


Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

A
Emme zamanı
B
Sıkıştırma zamanı
C
Ateşleme (İş) zamanı
D
Egzoz zamanı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
56
Yorum Listesi
Son Yorumlar
  • samet mert
    sürekli deneme sınavları yayınlayın lütfen ehliyet sınavında başarıya ulaşabileceğiz bu sayede. ayrıca...
  • Melek S
    2020 yılında çıkmış sorular orta düzeyde çok da zor değilmiş keşke zamanında...
  • Burak Cansız
    Çıkmış sorular gerçekten güzel teşekkürler. soruları hep doğru yaptım inşallah yakında sınav...