Ehliyet Deneme Sınavı 2

79
Tebrikler - Ehliyet Deneme Sınavı 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?

A
Adli tıp
B
Kazazede
C
İlk yardımcı
D
Trafik psikolojisi
Soru 2
Karayollarında hız sınırı en yüksek olan araç cinsi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Otomobil
B
Otobüs
C
Minibüs
D
Kamyonet
Soru 3
I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler

Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 4
Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

A
Park lambası
B
Sinyal lambası
C
Şarj lambası
D
El fren lambası
Soru 5
Araç hareket hâlindeyken, kontak kapatılmamalı veya kontak anahtarı kontaktan çıkartılmamalıdır. Buna rağmen kontak anahtarı kontaktan çıkartıldığında aşağıdakilerden hangisi olur?

A
Sürüş kolaylaşır.
B
Akü tam şarj olur.
C
Direksiyon kilitlenir.
D
Direksiyon daha rahat döner.
Soru 6
Son değişikliklerle birlikte denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

A
Para cezası verilir.
B
Araçları trafikten men edilir.
C
Muayene yaptırmaları için ek-33 belgesi düzenlenerek ek süre verilir.
D
3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.
Soru 7
Araçların durma ve duraklaması gereken hâller dışında bırakılması için ayrılan açık veya kapalı alana ne denir?

A
Park yeri
B
Kavşak
C
Durak
D
Sığınma cebi
Soru 8
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Yolun tek yönlü olduğunu
B
Yolun iki taraftan daraldığını
C
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
D
Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu
Soru 9
Aksine bir işaret yoksa otomobiller için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınır saatte kaç km'dir?

A
90
B
100
C
110
D
120
Soru 10
Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A
Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması
B
İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi
C
Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
D
Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi
Soru 11
Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

A
İtfaiye
B
Ambulans
C
Polis imdat
D
Jandarma imdat
Soru 12
Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

A
En sol şeride geçmeli
B
Yavaşlamalı, sağ şeride girmeli
C
Hızlanmalı, bulunduğu şeritte devam etmeli
D
2 numaralı aracı uyararak yavaşlamasını sağlamalı
Soru 13
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

A
B
C
D
Soru 14
Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.
B
3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.
C
3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.
D
1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.
Soru 15
Üzerinde yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?

A
Yaralının ayakları önde olacak şekilde
B
Yaralının baş kısmı önde olacak şekilde
C
Yaralının yarasına göre değişir.
D
Yaralının isteğine göre değişir.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

A
Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
B
Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
C
Seyir hâlindeyken elindeki cep telefonu ile konuşmak
D
Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak
Soru 17
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

A
Durup beklemeli
B
Durmadan geçmeli
C
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
D
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
Soru 18
Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

A
Hasta oturtularak merhem sürülmeli
B
Hasta yan yatış pozisyonuna alınmalı
C
Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulmalı
D
Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulmalı
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur?

A
B
C
D
Soru 20
Şekildeki 1 numaralı araç 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

A
20
B
30
C
40
D
50
Soru 21
Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

A
Dik oturuş
B
Yarı oturuş
C
Yarı yüzüstü yan yatış
D
Sırtüstü yatış
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A
Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek
B
Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak
C
Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
D
Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir?

A
Göğüs kafesinin hareket etmemesi
B
Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi
C
Solunumun hırıltılı ve horlama şeklinde olması
D
Solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması
Soru 24
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Yolu kontrol etmesi
B
Aracını yavaşlatması
C
Takip mesafesini azaltması
D
Bu bölgeden dikkatli geçmesi
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi 2 yönlü trafik işaretidir?

A
B
C
D
Soru 26
Normal yetişkin bir insan, kanama sonucu vücudundaki kanın % kaçını kaybederse hayati tehlike oluşur?

A
5
B
10
C
15
D
20
Soru 27
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?

A
B
C
D
Soru 28
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A
Demir yolu alt geçidine
B
Demir yolu üst geçidine
C
Kontrollü demir yolu geçidine
D
Kontrolsüz demir yolu geçidine
Soru 29
Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?

A
Renk körlüğü
B
Alkol bağımlılığı
C
Psikotrop madde bağımlılığı
D
Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi
Soru 30
"Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonları'nın kontrolüne dair hazırlanan yönetmelik gereğince yapılır."

Trafikte çevrilen bir aracın geçerli bir egzoz emisyon ölçümü yoksa bunun ceza miktarının çok yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Aracın kaza yapma riskinin yüksek olması
B
Araç sürücüsünün ve araç içerisindekilerin zehirlenme ihtimallerinin olması.
C
Araçta yangın riskinin oluşması
D
Çevre kirliliğini engellemek
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

A
Egzoz supabı
B
Emme manifoldu
C
Egzoz manifoldu
D
Katalitik konvertör
Soru 32
Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?

A
Sis ışıklarını
B
Park ışıklarını
C
Yakını gösteren ışıkları
D
Uzağı gösteren ışıkları
Soru 33
Benzin ile çalışan bir araçta yakıt sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Diferansiyele yağ karışımı göndermek
B
Silindire yağ karışımı göndermek
C
Diferansiyele benzin-hava karışımı göndermek
D
Silindire benzin-hava karışımı göndermek
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi yeni motorun alıştırılması (rodaj) zamanında yapılması uygundur?

A
Uzun yolda aynı hızla devamlı gitmek
B
Motoru yüksek devirde çalıştırmak
C
Ani duruş ve kalkıştan kaçınmak
D
Motoru tam yükte çalıştırmak
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi en hafif olup, iz bırakmayan yanıklardır?

A
Birinci derece yanıklar
B
İkinci derece yanıklar
C
Üçüncü derece yanıklar
D
Kas tabakasını etkileyen yanıklar
Soru 36
Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

A
Hızını artırması
B
Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi
C
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
D
Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

A
Aşırı hız yapılması
B
Frenlerin ayarsız olması
C
Rölanti ayarının bozuk olması
D
Lastiklerin havasının az olması
Soru 38
Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

A
B
C
D
Soru 39
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?


A
1 - 2 - 4 - 3
B
2 - 1 - 3 - 4
C
2 - 3 - 4 - 1
D
3 - 1 - 2 - 4
Soru 40
Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A
Eklem bölgesi olmasına
B
Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
C
Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
D
Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına
Soru 41
Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
1 ve 3
D
2 ve 4
Soru 42
Motorda hava filtresinin görevi nedir?

A
Suyu temizlemek
B
Yağı temizlemek
C
Yakıtı temizlemek
D
Havayı temizlemek
Soru 43
Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

Yetişkin -------- Bebek

A
2 ------------ 1
B
3 ------------ 2
C
5 ------------ 4
D
7 ------------ 6
Soru 44
Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

A
Muayene istasyonu
B
Servis istasyonu
C
Terminal
D
Garaj
Soru 45
“Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”

Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?

A
Benzinli
B
Dizel
C
Elektrikli
D
Buharlı
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?

A
Aracın hızlı kullanılması
B
Ani ve sert kalkış yapılması
C
Aracın yavaş kullanılması
D
Park hâlinde viteste bırakılması
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

A
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
B
Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması
C
Yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi
D
Yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
Soru 48
Motor çalışmazken akünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aydınlatma sistemi ve özel alıcıları çalıştırmak
B
Diferansiyeli çalıştırmak
C
Yağlamayı sağlamak
D
Vites kutusunu çalıştırmak
Soru 49
I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak

Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

A
I ve IV.
B
II ve III.
C
I, II ve III.
D
II, III ve IV.
Soru 50
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

A
Dur
B
Yolver
C
Ayrılma şeridi
D
Tırmanma şeridi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
79
Yorum Listesi
Son Yorumlar
  • samet mert
    sürekli deneme sınavları yayınlayın lütfen ehliyet sınavında başarıya ulaşabileceğiz bu sayede. ayrıca...
  • Melek S
    2020 yılında çıkmış sorular orta düzeyde çok da zor değilmiş keşke zamanında...
  • Burak Cansız
    Çıkmış sorular gerçekten güzel teşekkürler. soruları hep doğru yaptım inşallah yakında sınav...