Ehliyet Deneme Sınavı 1

74
Tebrikler - Ehliyet Deneme Sınavı 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

A
Açık karın yarası olan
B
Bilinci yerinde olmayan
C
Solunum zorluğu çeken
D
Ayak bileğinde çıkık olan
Soru 2
Hangisi yakıt sistemi elemanıdır?

A
Yakıt filtresi
B
Endüksiyon bobini
C
Marş motoru
D
Termostat
Soru 3
Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?

A
Banket
B
Terminal
C
Hemzemin geçit
D
Taşıt yolu (Kaplama)
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

A
Kanamanın durdurulması
B
Yara yerinin değerlendirilmesi
C
Yara üzerinin pamukla kapatılması
D
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
Soru 5
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mizaç
B
Beden dili
C
Trafik adabı
D
Konuşma üslubu
Soru 6
I- İlk Yardım Bilgisi

II- Trafik ve Çevre Bilgisi

III- Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

IV- Trafik Adabı

Yukarıdakilerden hangileri, sürücü adaylarına sürücü kurslarında okutulan derslerdendir?

A
Yalnız I 
B
I - II
C
II - III - IV 
D
I - II - III - IV
Soru 7
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda yakıt-hava karışımı pistonla sıkıştırılır?

A
Emme zamanı
B
Sıkıştırma zamanı
C
Ateşleme zamanı
D
Egzoz zamanı
Soru 8
Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yan yatış
B
Yarı oturuş
C
Sırtüstü yatış
D
Yüzüstü yatış
Soru 9
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

A
Hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
B
70 metreden sonra yolun daralacağını
C
70 metreden sonra park alanı olduğunu
D
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
Soru 10
Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?

A
Bilinç kaybının düzelmesini
B
Kalbin çalışmasını
C
Nefes vermesini
D
Nefes almasını
Soru 11
I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak

Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 12
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A
2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği
B
2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı
C
1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı
D
1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

A
B
C
D
Soru 14
Arızalanan aracı, diğer araç sürücülerinin daha iyi görmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir?

A
Aracın ön ve arkasına beyaz renkte taş dizilmelidir.
B
Aracın ön kısmına 150 metre mesafeden görülecek şekilde yeşil ışıklı yansıtıcı konulmalıdır.
C
Aracın ön ve arkasına 150 metre mesafeden açıkça görülecek kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz konulmalıdır.
D
Aracın ön ve arkasına devrilmeyecek biçimde teneke veya bidon gibi malzemeler konulmalıdır.
Soru 15
Şekildeki araçların bulundukları 1 ve 2 numaralı kara yollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
Bağlantı yolu   Tali yol
B
Ana yol  Tali yol
C
Bölünmüş kara yolu Bağlantı yolu
D
İki yönlü kara yolu Tek yönlü kara yolu
Soru 16
Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?

A
Yağ karterinden
B
Yağ filtresinden
C
Yağ çubuğundan
D
Yağ göstergesinden
Soru 17
I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına

Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 18
Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?

A
Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
B
Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
C
Kaza yapma riskinin azalması
D
Sürüş yeteneğinin artması
Soru 19
“Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim - - - - ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
trafik adabı
B
trafik cezası
C
trafik terörü
D
trafik müfettişi
Soru 20
Yapılan en son değişikliklerle birlikte 1 yıl içerisinde kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün, sürücü belgesi geçici süreyle geri alınmaktadır.

1 yıl içerisinde 3-6 ve 9 defa kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin, sürücü belgeleri sırasıyla kaçar gün ini geri alınır?

A
10-15-20
B
 15-20-25
C
 30-40-50
D
 30-60-90
Soru 21
Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
asit
B
antifriz
C
saf su
D
elektrolit
Soru 22
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
Kaygan yola yaklaşıldığını
B
Sola dönmenin yasaklandığını
C
Sola tehlikeli viraja yaklaşıldığını
D
Sol taraftan tek yönlü yola girileceğini
Soru 23
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir?

A
B
C
D
Soru 24
Aracın, kısa farları kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?

A
25
B
35
C
45
D
50
Soru 25
Trafik kazalarının sadece maddi sonucu yoktur. Aynı zamanda ölümle sonuçlanan kazalar insanlarda derin üzüntülere olur. Hatalı sürücü hem kendine hem diğer insanlara zarar verebilir. Trafik kazaları ölümle sonuçlanmamış olsa bile diğer sürücülerin ve çalışan görevli personelin zamanının çalınmasına neden olacaktır.

Yukarıdaki ifadeye göre bir sürücünün taşıması gereken en temel özellik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
Sorumluluk
B
Sosyallik
C
Acemi sürücülük
D
Özgürlük
Soru 26
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A
Banketten gitmeli
B
Takip mesafesini artırmalı
C
Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
D
Acil uyarı ışıklarını yakarak derhâl durmalı
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC' si aşamalarından değildir?

A
Kazazede nefes alabiliyor mu?
B
Kazazede kalp atımı normal mi?
C
Kazazede nabız sayısı normal mi?
D
Kazazede de kızarıklık var mı?
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

A
5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması
B
Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması
C
Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması
D
Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması
Soru 29
• Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
• Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
• Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

A
Mizacın
B
Beden dilinin
C
Trafik adabının
D
Konuşma üslubunun
Soru 30
Sürükleme yöntemleri;

I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Yalnız I doğru
B
Yalnız II doğru
C
Her ikisi de doğru
D
Her ikisi de yanlış
Soru 31
Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?

A
Aynı
B
Yarısı kadar
C
10 km/saat daha az
D
10 km/saat daha fazla
Soru 32
Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

A
Kasık
B
Boyun
C
Koltuk altı
D
Köprücük kemiği üzeri
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?

A
Derinin kuru ve ağrılı olması
B
Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması
C
Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması
D
Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması
Soru 34
Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A
Radyatör peteklerinin tıkanmasına
B
Şarj lambasının yanmasına
C
Yakıt tüketiminin artmasına
D
El freninin arızalanmasına
Soru 35
I- Daha dikkatli olmaları

II- Trafik kurallarına uymaları

III- Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları

Ülkemizde uzun süreli tatiller öncesinde ve sonrasında ölümcül trafik kazalarında ciddi artışlar görülmektedir. Bu durumda sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangileri kazaları azaltır? 

A
I - II 
B
I - III
C
II - III 
D
I - II - III
Soru 36
Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

A
Trafikten süresiz men
B
Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
C
Tescil plakası üzerinden idari para cezası
D
Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması
Soru 37
Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara, her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

A
15 
B
20 
C
25 
D
30
Soru 38
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

A
Aracın hızını
B
Yakıt miktarını
C
Motor sıcaklığını
D
Motor devir sayısını
Soru 39
Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanmalıdır.
B
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama ya da buz tatbiki yapılmalıdır.
C
Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır.
D
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmelidir.
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

A
Çift kemik bulunan bölgeye uygulaması
B
Tel, lastik, ip gibi malzemeleri kullanması
C
Uygulanan bölgenin üzerini sargı bezi ile kapatması
D
Kazazedenin alnına “turnike” ya da “T”harfi yazması
Soru 41
Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A
Açık camlar kapatılır.
B
Önemsenmez yola devam edilir.
C
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
D
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
Soru 42
Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A
Dönülen kara yolunun gidiş şeridine girilmesi
B
Karşıya geçen yayalara yol verilmesi
C
Geniş kavisle dönülmesi
D
Dar kavisle dönülmesi
Soru 43
Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.

Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak
B
Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak
C
Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak
D
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek
Soru 44
Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor ancak korna çalışıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?

A
Marş motorunun kablo bağlantılarında
B
Akünün kutup başlarında
C
Rölanti devresinde
D
Jikle devresinde
Soru 45
Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur?

A
Orta şeridi
B
Hızlanma şeridini
C
Tırmanma şeridini
D
Yavaşlama şeridini
Soru 46
Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?

A
Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli
B
Olduğu yerde hemen durmalı
C
Işıklı trafik işaretine uymalı
D
Geriye dönerek beklemeli
Soru 47
Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?

A
5 numaralı aracın geçmesini
B
4 numaralı aracın yavaşlamasını
C
1 numaralı aracın sağa geçmesini
D
2 numaralı aracın şerit değiştirmesini
Soru 48
• İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
• Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.

Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?

A
Sarı
B
Yeşil
C
Kırmızı
D
Kırmızı oklu
Soru 49
Hareketin motordan tekerlere kadar iletilmesini sağlayan güç aktarma organlarının çalışma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Şaft-Kavrama-Vites kutusu-Diferansiyel-Aks
B
Aks-Vites kutusu-Kavrama-Diferansiyel-Şaft
C
Vites kutusu-Kavrama-Aks-Şaft-Diferansiyel
D
Kavrama-Vites kutusu-Şaft-Diferansiyel-Aks
Soru 50
110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?

A
65
B
60
C
55
D
50
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
74
Yorum Listesi
Son Yorumlar
  • samet mert
    sürekli deneme sınavları yayınlayın lütfen ehliyet sınavında başarıya ulaşabileceğiz bu sayede. ayrıca...
  • Melek S
    2020 yılında çıkmış sorular orta düzeyde çok da zor değilmiş keşke zamanında...
  • Burak Cansız
    Çıkmış sorular gerçekten güzel teşekkürler. soruları hep doğru yaptım inşallah yakında sınav...